VELKOMMEN TIL GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

Årsopgørelsen er nu beregnet og vil blive udsendt i løbet af de næste 14 dage sammen med næste periodes acontoopkrævning.

Betalingsfristen er senest den 1/11/16.

Hvis du ikke allerede har tilmeldt betalingen til Betalingsservice, anbefaler vi, at du får den tilmeldt nu, så du undgår rykkergebyrer og evt. lukning ved for
sen eller manglende betaling.

Kontakt til Vandforsyningen:

Telefon: 58 85 50 20
E-mail: goerlevvand@goerlevvand.dk