Takstblad

Du finder takstbladet for 2023 HER og for 2024 HER

Af takstbladet fremgår det, at vandet i 2024 koster kr. 3,00/m³ + kr. 350,00 i fast årlig afgift. Begge beløb er ekskl. moms.

For en gennemsnitsforbruger i Gørlev Vandforsyning, som forbruger 100 m³ vand om året, og som afleder spildevand til det offentlige kloaksystem, er den årlige udgift til vand og vandafledning i 2024 i alt kr. 8.246,25 inkl. moms og afgifter. Dette beløb fordeles således:
 

  Gørlev Vandforsyning kr.    650,00/år
  Kalundborg Spildevand og Renseanlæg kr. 5.310,00/år
  Afgifter og moms kr. 2.286,25/år

 

Som det kan ses af denne beregning, er der mange penge at tjene, hvis den enkelte forbruger sparer på vandet. Det er dyrt med en dryppende vandhane, et toilet, der ’løber’ eller et brud på et rør under gulvet. Det anbefales derfor, at du kontrollerer din vandmåler mindst én gang om måneden. Ved at kontrollere vandmåleren jævnligt undgår du at komme til at betale mere end nødvendigt.

 

Betalingsservice

Tilmeld din betaling af vandregning til Betalingsservice HER