Her kan du oplyse vandforsyningen om ejerskifte.

Når vi har modtaget din meddelelse om ejerskifte, beregner vi en slutopgørelse til sælger og en acontoopkrævning til køber. 

Bemærk: Beløb +/- kr. 25,00 opkræves/udbetales ikke (bagatelgrænse).