Vandanalyser fra Store Fuglede vandværk, Svallerup Strands vandværk og Vandværkshøjen i Svallerup

Vandets hårdhedsgrad er 18-19°.

Kvaliteten af drikkevand til forbrugerne kontrolleres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1023 af 29/6/2023. 

Antallet af vandanalyser af drikkevand fra Store Fuglede vandværk foretages dog oftere end efter bekendtgørelsens krav, idet drikkevandet her fra analyseres 12 gange om året. Derudover analyseres vandet fra de 4 boringer hvert 4. år - én boring om året. 

Vandet fra Svallerup Strand Vandværk og Bjerge Vandværk analyseres 2 gange om året. Derudover analyseres vandet fra boringerne hvert 4. år.

Samtlige analyseresultater bliver løbende offentliggjort på nedenstående hjemmesider:

 

Resultater fra Store Fuglede Vandværk

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103449

Resultater fra Svallerup Strand Vandværk:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103248

Resultater fra Bjerge Vandværk:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103250