Vandanalyser fra Store Fuglede vandværk, Svallerup Strands vandværk og Vandværkshøjen i Svallerup

Vandets hårdhedsgrad er 18-19°.

Kvaliteten af drikkevand til forbrugerne kontrolleres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1068 af 23/8/2018.

Antallet af vandanalyser af drikkevand fra Store Fuglede vandværk foretages dog oftere end efter bekendtgørelsens krav, idet drikkevandet her fra kontrolleres minimum 10 gange om året. Derudover tages der 2 gange årligt prøver af vand fra boringerne ved Store Fuglede vandværk.

Antallet af vandanalyser af drikkevand og fra boringerne ved Svallerup Strand vandværk, Vandværkshøjen i Svallerup og Bjerge Vandværk foretages i henhold til bekendtgørelsen.

Samtlige analyseresultater bliver løbende offentliggjort på nedenstående hjemmesider:


Resultater fra Store Fuglede Vandværk

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103449

Resultater fra Svallerup Strand Vandværk:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103248

Resultater fra Bjerge Vandværk:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103250