Generalforsamling 2020 - udsat indtil videre ...

 

Dagsorden ordinær generalforsamling 28. april 2020:

1.     Valg af dirigent

2.     Optælling af stemmeberettigede medlemmer

2a.   Stemmetællere

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse

5.    Budget for det kommende år fremlægges

6.    Behandling af indkomne forslag

7a.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

       På valg til bestyrelsen er: 

       Thomas Pedersen - modtager genvalg

       Torben Nielsen - modtager genvalg

7b.  Valg af suppleanter

8.    Eventuelt