Generalforsamling 2019

 

Dagsorden ordinær generalforsamling 25. april 2019:

1.               Valg af dirigent

2.               Optælling af stemmeberettigede medlemmer

2a.             Stemmetællere

3.               Bestyrelsens beretning

4.               Revideret regnskab forelægges

5.               Budget for det kommende år fremlægges

6.               Indkomne forslag

7a.             Valg af bestyrelsesmedlemmer

                  På valg til bestyrelsen er:

                  Erik Zobbe - modtager ikke genvalg

7b.             Valg af suppleanter

8.               Eventuelt

 

Referat af generalforsamlingen kan læses HER