Dagsorden ordinær generalforsamling 17. august 2021:

1.     Valg af dirigent
2.     Optælling af stemmeberettigede medlemmer
2a.   Stemmetællere
3.    Bestyrelsens beretning
4.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse
5.    Budget for det kommende år fremlægges
6.    Behandling af indkomne forslag
7a.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
       På valg til bestyrelsen er: 
       Arne Wittrock
       Erling Karlshøj
7b.  Valg af suppleanter
8.    Eventuelt