Dagsorden ordinær generalforsamling 18. august 2020:

1.     Valg af dirigent
2.     Optælling af stemmeberettigede medlemmer
2a.   Stemmetællere
3.    Bestyrelsens beretning
4.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse
5.    Budget for det kommende år fremlægges
6.    Behandling af indkomne forslag
7a.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
       På valg til bestyrelsen er: 
       Thomas Pedersen - modtager genvalg
       Torben Nielsen - modtager genvalg
7b.  Valg af suppleanter
8.    Eventuelt


Referat fra generalforsamlingen findes HER