Om vandværket


Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. forsyner 4.200 forbrugere i områderne Store Fuglede, Gørlev, Reersø, Svallerup By, Svallerup Strand, Bjerge Nordstrand, Støvlemosen, Dalby Strand, Jorløse og Bjerge med rent drikkevand

Endvidere forsynes Kalundborg Forsyning med rent drikkevand. 

Vandindvinding

Gørlev Vandforsyning indvinder i dag fra 4 boringer ved Store Fuglede Vandværk, fra 4 boringer ved Svallerup Strand Vandværk og fra 3 boringer ved Bjerge Vandværk. 

I året 2018 er der i alt indvundet 785.000 m³ vand. Gørlev Vandforsyning har en samlet indvindings-tilladelse på 840.000 m³.

Forbrugerne i Svallerup-området bliver indtil videre forsynet med drikkevand fra Svallerup Strand Vandværk.

Vandbehandling

På Store Fuglede Vandværk foregår vandbehandlingen i lukkede beholdere. På Svallerup Strand Vandværk og Bjerge Vandværk sker vandbehandlingen i åbne filtre.

Vandforbrug

Vandforbruget hos andelshaverne i vores forsyningsområde er faldet fra 420.000 m³ i 2017 til 409.000 m³ i 2018, hvilket svarer til et fald på 2,63 %.  

Der har i 2018 været et ledningstab på 8,7 %, hvilket er en stigning på 1,5 % i forhold til 2017. 

Vandforsyningen leverer fortsat vand til Kalundborg Forsyning.