Om vandværket

 

 

 


Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. forsyner følgende områder med rent drikkevand: Store Fuglede, Gørlev, Reersø, Svallerup By, Svallerup Strand, Bjerge Nordstrand, Støvlemosen, Dalby Strand, Jorløse og Bjerge .  

Vandindvinding

Gørlev Vandforsyning indvinder i dag fra 4 boringer ved Store Fuglede Vandværk, fra 4 boringer ved Svallerup Strand Vandværk og fra 3 boringer ved Bjerge Vandværk. 

I året 2020 er der i alt indvundet 785.000 m³ vand. Gørlev Vandforsyning har en samlet indvindingstilladelse på 840.000 m³.

Forbrugerne i Svallerup-området bliver indtil videre forsynet med drikkevand fra Svallerup Strand Vandværk.

Vandbehandling

På Store Fuglede Vandværk foregår vandbehandlingen i lukkede beholdere. På Svallerup Strand Vandværk og Bjerge Vandværk sker vandbehandlingen i åbne filtre.

Vandforbrug

Vandforbruget hos andelshaverne i vores forsyningsområde er steget fra 392.000 m³ i 2019 til 394.000 m³ i 2020, hvilket svarer til et stigning på ca. 0,51 %.  

Der har i 2020 været et ledningstab på 6,3 %, hvilket er en fald på 5,2 % i forhold til 2019. 

Vandforsyningen leverer fortsat vand til Kalundborg Vandforsyning.