Om vandværket

 

 

 


Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. forsyner ca. 4.200 forbrugere i områderne Store Fuglede, Gørlev, Reersø, Svallerup By, Svallerup Strand, Bjerge Nordstrand, Støvlemosen, Dalby Strand, Jorløse og Bjerge med rent drikkevand 

Vandindvinding

Gørlev Vandforsyning indvinder i dag fra 4 boringer ved Store Fuglede Vandværk, fra 4 boringer ved Svallerup Strand Vandværk og fra 3 boringer ved Bjerge Vandværk. 

I året 2019 er der i alt indvundet 781.000 m³ vand. Gørlev Vandforsyning har en samlet indvindings-tilladelse på 840.000 m³.

Forbrugerne i Svallerup-området bliver indtil videre forsynet med drikkevand fra Svallerup Strand Vandværk.

Vandbehandling

På Store Fuglede Vandværk foregår vandbehandlingen i lukkede beholdere. På Svallerup Strand Vandværk og Bjerge Vandværk sker vandbehandlingen i åbne filtre.

Vandforbrug

Vandforbruget hos andelshaverne i vores forsyningsområde er faldet fra 409.000 m³ i 2018 til 392.000 m³ i 2019, hvilket svarer til et fald på 4,16 %.  

Der har i 2019 været et ledningstab på 11,5 %, hvilket er en stigning på 2,8 % i forhold til 2018. 

Vandforsyningen leverer fortsat vand til Kalundborg Forsyning.